Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz konsultacji?
Chciałbyś się z nami spotkać - zadzwoń

 

+ 48 22 243 14 13

info@experiencecorner.com
Pn.- Pt. 9:00 - 17:00

Coaching jako narzędzie do pracy z samooceną

Samoocena w sposób szeroki wpływa na wiele aspektów naszego życia, zarówno zawodowego jak i prywatnego. Aspekty dotyczące pewności siebie, opinii na własny temat oraz poczucie własnej wartości nazywane są przez wielu specjalistów (oraz samych klientów) samooceną. Generalnie pod terminem samooceny rozumiemy jeden z trzech aspektów opisanych w tym artykule lub ich kombinację. Jednak do pracy coachingowej i wysokiej efektywności sesji ważne jest rozumienie różnic i świadomość co klient wzmacnia w trakcie sesji oraz procesu.

Poziom samooceny wyznacza nasze nastawienie zarówno do siebie, ludzi jak i świata, co przejawia się poprzez chęć podejmowania nowych zadań, wytrwałość w osiąganiu celów, reakcję na sukcesy i niepowodzenia. Według różnych źródeł samoocena formuje się do szóstego lub dziesiątego roku życia i jest związana z rozwojem struktury psychicznej człowieka. Główny wpływ na jej kształtowanie mają najważniejsze osoby dorosłe czyli rodzice, wychowawcy i opiekunowie. To jakie informacje zwrotne otrzyma dziecko ma znaczący wpływ na jego dialog wewnętrzny, który może być zarówno krytyczny jak i wspierający. Ponieważ dziecko nie posiada umiejętności różnicowania, otrzymane od rodziców lub opiekunów informacje przyjmuje jako niekwestionowaną prawdę. Na tej podstawie buduje ono przekonania, czyli opinie na własny temat. Z punktu widzenia coachingowego możemy pracować nad zmianą przekonań bez względu na wiek, co jest pocieszające i chroni nas przed determinizmem raz osiągniętej struktury psychicznej. Jednak praca coachingowa dotycząca wzmocnienia samooceny daje o wiele szerszy wachlarz możliwości niż tylko praca nad ograniczającymi przekonaniami dotyczącymi siebie. Przede wszystkim pozwala na integrację w odniesieniu do potrzeb i tego co dla klienta w życiu/pracy jest ważne. Dzięki temu klient odzyskuje sens i poczucie flow, co często określa jako znajdowanie się w odpowiednim miejscu i czasie. Klienci mówiący o niskim poczuciu własnej wartości dają wskazówkę coachowi, aby zanurzyć się i popracować na poziomie wartości. Temu aspektowi pracy nad samooceną towarzyszą często frustracja i brak szacunku do siebie. Poczucie własnej wartości związane jest z uszanowaniem potrzeb i życiem w zgodzie z indywidualnymi wartościami. Wypełnienie potrzeb przyczynia się do zbudowania szacunku do siebie oraz daje siłę i energię do tego, aby wyznaczać granice i żyć według własnych wartości. Poza opiniami na swój temat oraz poczuciem własnej wartości istnieje jeszcze jeden element samooceny: poczucie pewności siebie. Ten aspekt związany jest z postawą jaką przyjmuje nasz klient. Niejednokrotnie postawa ta może być jednak myląca. Klient może zachowywać się bardzo pewnie, jednak jeśli nie ma to odzwierciedlenia w jego opiniach o nim, oraz na poziomie wartości, wtedy koszt utrzymania takiej postawy jest bardzo wysoki i energochłonny.

Poniżej przedstawiony został rysunek pokazujący relację 3 elementów wpływających na budowanie wysokiej samooceny.

Jeśli skoncentrujemy pracę coachingową tylko na jednym z wyżej wymienionych aspektów może okazać się ona niewystarczająca dla wzmocnienia samooceny klienta. Pracę z klientem rozpoczynamy od poziomu na który jest on gotowy. Czasem jest to poziom wartości, czasem przekonań, a czasem postaw. Przykładowo, oczekiwania społeczne w naszej kulturze stawiają przed mężczyznami wyzwanie budowania postawy osoby pewnej siebie. Dlatego zdarza się, że mężczyźni chcący pracować nad wzmocnieniem samooceny początkowo koncentrują się nad zbudowaniem postawy wysokiej pewności siebie, a po jej osiągnięciu wykazują gotowość do pracy z przekonaniami i wartościami.

Samoocena jest w głównej mierze czynnikiem społecznym. Czyli jej poziom jest wynikiem oddziaływania na nas środowiska, w którym dorastamy i żyjemy.  Na aspekt społeczny składają się uwarunkowania kulturowe, historyczne, polityczne i religijne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby doświadczenia historyczne Polski to możemy zaobserwować około 200 lat dokuczliwego poczucia braku wpływu na to, co działo się z narodem, sytuacją polityczną oraz możliwością jednostki do zadbania o własne potrzeby i wyrażenie siebie. Wszystkie te elementy owocują niższym poziomem samooceny w porównaniu z innymi krajami.

Ponieważ przez pryzmat tych trzech czynników budujemy nasze nastawienie do siebie, innych i świata, ich znaczenie jest olbrzymie i przenika zarówno do naszego życia zawodowego jak i prywatnego. Niżej wymienione tematy sesji coachingowych  korelują z niskim poziomem samooceny:

- obawa przed porażką,

- niska chęć podejmowania decyzji,

- nieumiejętność podejmowania decyzji,

- wybuchy agresji,

- niska energia do realizacji zadań,

- trudności ze zbudowaniem autorytetu,

- trudności z nawiązywaniem lub utrzymaniem relacji,

- brak odwagi do realizacji tego, co chce się zrealizować,

- silne napięcia, stres,

- silne odczucie lęku oraz występująca przy tym somatyzacja.

Jeżeli praca coachingowa z tymi tematami zostanie utrzymana na poziomie realizacji kolejnych zadań i pominięte zostanie zejście na głębsze poziomy, rezultaty sesji będą krótkotrwałe i znikome. Rozumienie trzech aspektów samooceny pozwala na kompleksową pracę nad samooceną co w rezultacie daje możliwość osiągnięcia integracji klienta oraz długoterminowych rezultatów sesji.

Narzędzie do zakupienia tutaj

Pierwsze licencjonowane warsztaty procesu LockLuck! Bilety dostępne tutaj

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl